Funcions

 

Els col·legis professionals, segons reconeix la Constitució Espanyola, en coherència amb la concepció de l'Estat continguda en el seu article 1.1, tenen un paper de primer ordre, més enllà del simple reconeixement associatiu.

A la llum de la Constitució, els col·legis Professionals estan plenament legitimats per actuar en el procés polític, dins del respecte a la legalitat i als seus propis fins institucionals, i això fa que siguin reconeguts com a instruments d'intervenció entre l'Estat i la societat en un estat social i democràtic de dret.

La justificació de l'existència d'un Col·legi Professional és l'interès públic o general que determina la seva creació, sens perjudici que també contempla entre els seus fins interessos privatius del col·lectiu que representa.

Aquesta dualitat de fins (públic/privat) és el que configura la naturalesa i la funcionalitat mixta d'aquestes entitats que, com el Col·legi d'Advocats  i Advocades de Tortosa, serveixen els interessos generals.

L'ordenació de l'exercici de la professió i la representació dels seus interessos generals constitueixen els fins i les funcions públiques del Col·legi, mentre que la defensa dels interessos professionals dels seus membres configura el bloc complementari de finalitats i funcions d'interès corporatiu.

En l'exercici de la seva finalitat pública, el Col·legi actua per delegació de l'Administració, acomplint funcions que el justifiquen com a corporació de dret públic. L'ordenament de la de l'activitat professional; la lluita contra l’intrusisme; la conciliació i l'arbitratge; la regulació dels serveis de torn d'ofici i d'assistència al detingut, servei d’orientació jurídica, servei d’orientació a la mediació; i el control del compliment de les normes deontològiques, podrien ser, entre d’altres les més destacades.

Pel que fa a les funcions específiques del col·lectiu que representa, es configura com una entitat de prestació de serveis als seus membres. Destaquem-ne, l'organització d'activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, d'assistència de previsió i anàlegs per als integrants del Col·legi; l'organització de cursos de formació professional, inicial i continuada, etc.

 

 

Darrera actualització de dijous, 25 d'octubre de 2012 14:48
 

Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Aceptació de les cookies