Primera Col·legiació No Exercents

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:
 

 
1. Instància dirigida a l'Excm. Sr. Degà.
(Descarregar word / pdf)

2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada)

3. Certificat de penals. (Certificat original)

4. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en dret o del resguard.

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària.
(Descarregar word / pdf)

8. Fitxa de dades
(Descarregar word / pdf)

 
Documentació optativa i voluntària:
 
9. Sol·licitud d'incorporació al Grup d'Advocats Joves. (Advocats < 38 anys)
(Descarregar pdf)

10. Sol·licitud gratuïta d'incorporació al Servei de Normalització Lingüística.      (Llengua Catalana)
(Descarregar word / pdf)
 
11. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica
(Descarregar word / pdf)
 
12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).
(Descarregar word / pdf)

 

Darrera actualització de dimarts, 22 d'octubre de 2013 11:44
 

Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Aceptació de les cookies