Residents Exercents

PROCEDENTS D'ALTRE COL·LEGI / RESIDENTS EXERCENTS
 

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

 
Requisit obligatori:

Tenir despatx dins de la demarcació del Col·legi.

Documentació obligatòria i indispensable per a la col·legiació:

1.
Instància dirigida a l'Excm. Sr. Degà.
(Descarregar word / pdf)

2. Certificat del Col·legi de procedència. (Certificat original)

3. Certificat del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya. (Tlf. 934875068)

4. Certificat del Consejo General de la Abogacía Española. (Tlf. 915233978)

5. Fotocòpia compulsada del DNI.

6. Una fotografia format carnet.

7. Domiciliació bancària.
(Descarregar word / pdf)

8. Fitxa de dades
(Descarregar word / pdf)

9. Fotocòpia compulsada de l'últim rebut pagat de la Mútua corresponent, o bé, del RETA:
 
a. Mútua de Catalunya. (Tel. 932077775)
b. Mutualidad de la Abogacía Española. (Tel. 902255050)     
c. Règim Especial d'Autònoms (RETA).

 
10. Sol·licitud a l'Assegurança de Responsabilitat Civil. (Pagament anual)
(Descarregar word / pdf)
 
11. Sol·licitud carnet col·legial i signatura electrònica
(Descarregar word / pdf)
 
12. Sol·licitud correu electrònic amb el domini del Col·legi (gratuït).
(Descarregar word / pdf)
 
Documentació optativa i voluntària:
 
13. Sol·licitud d'incorporació al Grup d'Advocats Joves. (Advocats < 38 anys)
(Descarregar pdf)

14. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Servei de Normalització Lingüística.      (Llengua Catalana)
(Descarregar word / pdf)

 

Darrera actualització de dimecres, 8 de maig de 2013 21:21
 

Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Aceptació de les cookies